6 jul. 2009

XEOGRAFÍA E ARTE GREGA


Cando tratamos a arte grega temos que comezar polas culturas prehelénicas e por iso é preciso recoñecer o marco xeográfico, o espacio físico, no que estas culturas se desenvolven.
Observa o mapa e diferencia as áreas principais.
A civilización grega resulta das aportacións de distintos pobos que ó longo do tempo ocuparon estas terras. Para ter unha visión sinxela e sintética mira nesta páxina.

A expansión máxima acádase entre os séculos VII e VI a. C., cando as colonias gregas aparecen ao longo da costa do Mediterráne e do Mar Negro, disputando o comercio aos fenicios.


A arte grega é a primeira das artes clásicas, a segunda será a romana, entendendo como clásica un modelo de imitación pola súa máxima calidade e pola súa uniformidade ao manter uns principios básicos nas manifestacións artísticas. Así veremos como ao longo do tempo Grecia e Roma son referentes aos que a miúdo os artistas volven a súa mirada, pensemos por exemplo no Neoclasicismo.
¿Cales son fundamentos da arte grega?
  • o racionalismo impónse na concepción da beleza que se logra por medio da proporción e a harmonía así como da simetría
  • o antropocentrismo da a medida, o home é a medida de tódalas cousas.
  • mundo idealizado a partir do naturalismo

Videos tu.tv

ARQUIVOS
Grecia 1: introducción e trazos xerais da arquitectura

  • VÍDEOS


Grecia 2: a Acrópole e a arquitectura clásica
  • VÍDEOSGrecia 3: a escultura dos períodos arcaico e clásico, e o período helenístico
Para entender o paso da escultura grega arcaica á clásica adoita empregarse o exemplo do templo de Afaia en Egina. Este templo conserva en bastante bó estado as esculturas que se atoparían nos frontóns. A continuación teríades tanto as esculturas conservadas como a súa posible reconstrucción... (Atópanse en Munich, como non!).

Xa de paso podedes fixarvos como as esculturas se adaptan ó soporte, o que se nota sobradamente nas figuars dos extremos deitadas para caber nos vértices do triángulo...


O especial deste templo é que hai uns dez anos de diferencia entre ambos frontóns e aínda que a primeira vista parezan moi semellantes, en realidade vemos o cambio estético que se produciu...
Na imaxe superior temos o frontón oriental, rematado no ano 480, mentras que a imaxe inferior é do frontón occidental e é do ano 490 a.C, ou sexa esos 10 anos antes dos que falabamos.¿Parécevos igual a forma de representar a morte dun guerreiro? Na inferior teríamos o típico kuros arcaico, sen expresividade, casquete craneal, típica sorrisa baleira (pensade na situación que se representa),... mentras que na escultura superior teríamos a representación, esta vez sí, da dor dun guerreiro moribundo, con esa ollada concentrada como buscando as derradeiras forzas para se erguer.  • VÍDEOS

Non imos afondar no estudio da cerámica, serva como síntese a imaxe e o vídeo

Engado esta pequena maravilla videográfica que intenta explicar a historia de Aquiles na illa de Skyros a través precisamente de figuras sacadas da cerámica grega...

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

Subir